Mental Path Group

Wspieramy Wasze zdrowie. Psychoterapia, medycyna, technologia.

NASZYM PRIORYTETEM JEST ZAUFANIE PACJENTÓW, KLIENTÓW, LEKARZY, TERAPEUTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Ośrodki psychoterapeutyczne
i medyczne

Wsparcie terapeutyczne
dla pracowników firm

Szkolenia dla profesjonalistów

Terapia on-line
Profilaktyka mobilna

Wierzymy, że zdrowie psychiczne i fizyczne każdej osoby, a także jej bliskich, jest podstawą jej poczucia bezpieczeństwa. Dlatego pomagamy każdemu zatroszczyć się o zdrowie psychiczne i fizyczne, by móc żyć w zdrowiu i wewnętrznej równowadze.

Lokalizacji

Specjalistów

Pacjentów

Ośrodki terapeutyczne Mental Path

Łączymy psychoterapię i medycynę somatyczną
Budujemy współpracujące zespoły

W Centrach terapeutycznych zarządzanych przez Mental Path Group w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Sopocie pacjenci mogą doświadczyć rzetelnego podejścia do swoich problemów i kompleksowych rozwiązań. Kiedy potrzebna jest konsultacja medyczna lub psychologiczna w procesie leczenia, czy zaburzeń psychicznych, czy somatycznych, w wielu przypadkach cały proces może się odbyć w jednym miejscu. W razie potrzeby, konsultujemy także on-line.

Psychiatria

Psychoterapia

Seksuologia

Diagnoza psychologiczna

Terapia dorosłych i par

Terapia dzieci i młodzieży

Terapia rodzin

Endokrynologia

Ginekologia

Urologia

Neurologia

Fizjoterapia

Seksuologia

Neurologopedia

Każdy z naszych ośrodków ma własny charakter, zespół i unikalną ofertę usług medycznych i psychologicznych, dostosowanych do lokalnych potrzeb. Jednocześnie placówki współpracują ze sobą i uczestniczą w rozwoju całej organizacji jako ośrodki partnerskie.

Sprytne mobilne rozwiązania i twarde dane medyczne

Mental Path Direct Care

Tworzymy uniwersalne rozwiązanie technologiczne, które dzięki wiedzy specjalistów pracujących w naszych ośrodkach terapeutycznych oraz członkom zespołu badawczego, pozwoli każdemu zadbać o swoje zdrowie. Nawet osobom bardzo zajętym…

Edukacja dla profesjonalistów

Dzielimy się wiedzą i dzięki temu nie przestajemy się uczyć

Kursy psychoterapeutyczne

psychiatria, psychoterapia, seksuologia, endokrynologia

Szkolenia on-line

warsztaty, superwizje, spotkania profesjonalistów

Konferencje

seksuologia, psychoterapia, psychiatria, integracja środowiska zawodowego

Mental Path Group
oferta dla firm

ZABURZONY WORK-LIFE BALANCE:

12-krotnie zwiększa
ryzyko wypalenia
zawodowego

6-krotnie zwiększa
ryzyko odczuwania
silnego stresu w pracy

3-krotnie podnosi
ryzyko wystąpienia
stanów depresyjnych, nie pozostaje także
bez wpływu na jakość
naszej pracy

MENTAL CARE TO SPÓJNY PROGRAM ROZPOZNAWANIA I REDUKCJI STRESU ORAZ ZAPOBIEGANIA JEGO NASTĘPSTWOM

Zespół Mental Path Group

Realizujemy wspólne wartości dzięki współpracy

dr n. med. Łukasz
Müldner-Nieckowski

Prezes Zarządu

doktor medycyny, psychiatra, superwizor psychoterapii, seksuolog, psychoanalityk

mgr Agnieszka
Szwedowicz

Członek Zarządu, CEO

ekonomistka, z doświadczeniem w prowadzeniu spółek finansowych i medycznych

mgr Arkadiusz
Bilejczyk

Wspólnik

psycholog, psychoterapeuta i superwizor CBT, kierownik szkoły psychoterapii i centrum terapeutycznego

mgr Agnieszka Gola

Wspólnik

psychoterapeutka specjalizująca się w obszarze pomocy dla dzieci i młodzieży. Od 10 lat prowadzi warszawską „Pracownię Etapy”

dr n. med. Grzegorz Sokołowski

Wspólnik

doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii, pracownik naukowo-dydaktyczny

dr n. med. Małgorzata Trofimiuk-Müldner

Wspólnik

doktor nauk medycznych, specjalista endokrynologii i medycyny nuklearnej, prcowanik UJ CM oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie